دوره برنامه نویسی تصویری به کودکان با زبان اسکرچ

دوره برنامه نویسی تصویری به کودکان با زبان اسکرچ

(2 دیدگاه)

شروع دوره: 1401/03/1518:03

مدت دوره:32 ساعت

نوع دوره:دوره های آموزش آزاد

عناوین آموزشی

درس یکم: آشنایی با کلیات برنامه اسکرچ

درس دوم: آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی

درس سوم: آشنایی با بخش ظاهر و ساخت انیمیشن

درس چهارم: آشنایی با جلوه‌ های بصری و مبدا مختصات

درس پنجم: آشنایی با متغیر و کاربرد آن

درس ششم: ساخت چند بازی

درس هفتم: آشنایی با بخش صدا

درس هشتم: آشنایی با بخش عملگرها

درس نهم: آشنایی با بخش قلم

اساتید

نظرات

profile
bita daghestani1401/02/21

not bad

profile
yasin khadem1401/02/19

very good

پرسش و پاسخ

هیچ پرسش و پاسخی وجود ندارد