انتخاب پلن
مدت پلن
تایید و پرداخت
جهت آشنایی با مفاهیم پلن ها مانند نفر ساعت ظرفیت اعتبار به پرسش های متدوال بروید
در کلیه سرویس ها میتوانید
  • نامحدود کلاس ایجاد کنید
  • نامحدود کاربر ایجاد کنید
  • تا سقف ظرفیت کلاس همزمان برگزار کنید
  • ویدیو شامل تصویر وبکم و اشتراک دسکتاپ است